top of page

Pal MXR

CARÁCTERÍSTICAS DE
MATÈRIA PRIMERA

Acer Estructural amb un límit elàstic garantit superior a 250 N/ mm2, segons norma EN-10142. Recobriment Zenzimir de 20 micres per tots dos que protegeix al pal de la corrosió.

 

Es disposa d’altres recobriments Zn-Al i Zn-Mg ( per encàrrec ) que dupliquen la resistència a la corrosió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Gran resistència mecànica

Doble perfilación: Les seves marcades nervadures, de disposició longitudinal i transversal mecànica, ho converteixen en el pal obert més resistent del mercat.

Espessor màxim de xapa d’1,80 mm., que habilita el seu ús en tot tipus de situacions extremes.


Gran estabilitat

Àmplia envergadura, assegurant un òptim ancorat a tota classe de sòl.

Alta capacitat de torsió, que permet l’absorció dels esforços laterals del vent i dels possibles impactes de la maquinària.


Acabat arrodonit

L’acabat arrodonit de tots els seus angles facilita el pas de les màquines en el procés de mecanització del vinyer i evita qualsevol dany a les mateixes, gràcies a l’absència d’arestes.


Els allotjaments del filferro

Sense arestes tallants, minimitza la fricció del filferro, perllongant la vida útil del mateix.

 

El seu ranurado altern evita el debilitament del pal, tant al moment del clavat com durant tota la vida útil posterior de l’espatllera.

INDICACIONS D’INSTAL·LACIÓ
Especialment recomanat para:

• Terrenys que presentin complicacions de clavat.

• Explotacions amb altes càrregues de producció i de grans desenvolupaments vegetatius.

• Espatlleres amb freqüent exposició al vent.

 

S’aconsella un clavat d’entre 1/3 i 1/4 de la longitud total del pal depenent de les condicions de cada finca.

La distància recomanada entre pals és de 5 a 6 metres.

 

 

DISPONIBILITAT                        
Altura de pal                      Espessor de xapa

1,50 m.                                         1,5 mm.

1,70 m.                                         1,8 mm.

1,80 m.

2,00 m.

2,20 m.

2,30 m.

2,50 m.

bottom of page