top of page

Pal P15

CARÁCTERÍSTICAS DE
MATÈRIA PRIMERA

Acer Estructural amb un límit elàstic garantit superior a 250 N/ mm2, segons norma EN-10142. Recobriment Zenzimir de 20 micres per tots dos que protegeix al pal de la corrosió.

 

Es disposa d’altres recobriments Zn-Al i Zn-Mg ( per encàrrec ) que dupliquen la resistència a la corrosió

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Gran resistència mecànica

La seva àmplies dimensions en tots dos eixos i les seves marcades nervadures li donen una resistència excepcional


Resistència estàtica

És el pal obert de mes envergadura i amb un disseny que li permet absorbir esforços de qualsevol adreça.

El seu comportament li fa sobresortir sobre la resta de pals.


Resistència dinàmica

La forma i secció del pal li confereixen una alta resistència a la torsió, així com una alta resistència al clavat i

efecte de vents.

INDICACIONS D'INSTAL·LACIÓ
Especialment recomanat para:

• Sòls solts i/o sorrencs i compactes

• Emparrats d'alta càrrega de producció

• Espatlleres d'altura fins a 2,4 metres (pal)

 

S'aconsella un clavat d'entre 1/3 i 1 /4 de la longitud total del pal en funció de les condicions de la finca.

 

La distància recomanada entre pals és de 5 a 6 metres.

 

En finques molt exposades al vent convé reduir la distància entre pals a 3-4 metres en les primeres files d'exposició al mateix.

 

 

DISPONIBILITAT                        
Altura de pal                      Espessor de xapa

1,50 m.                                         1,2 mm.

1,70 m.                                         1,5 mm.

1,80 m.

2,00 m.

2,20 m.

2,30 m.

2,50 m.

bottom of page